По-малко безработни в Стара Загора

По-малко хора са подали молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, сочат данните на Регионална дирекция „Социално подпомагане“. До момента подадените молби са с 586 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Крайният срок е 31 октомври, напомнят от дирекцията. Намалява и броят на безработните през септември . Вижте още по темите:

По-малко са подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, сочат данните на Регионална дирекция „Социално подпомагане“. До 23 октомври подадените молби в Старозагорска област а 8025 и с 586 по-малко в сравнение със същия период на миналата година.
Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца, общият размер е 361 лева, като се изплаща на два транша. Срокът за подаване на молбите-декларации е 31 октомври. Безработицата в страната през септември намалява.
По-малко са и регистрираните безработни в Бюро по труда в Стара Загора.
Доминират безработните жени, като най-много са тези без квалификация. Над 65% от останалите без работа са във възрастовата граница 25-29 години. По-малък е и броят на безработните над 50 години.
По програми за заетост и обучение през месец септември са обявени 66 работни места, 10 по национални програми за заетост, 13 по браншови програми и 43 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>