Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 13 ч.

Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 13 ч.

Местни избори

Община Стара Загора – 23.14%

Община Казанлък – 21.26%

Община Чирпан – 29.31%

Община Раднево – 49.07%

Община Братя Даскалови – 35.35%

Община Гълъбово – 31.39%

Община Павел баня – 30.57%

Община Мъглиж – 29.18%

Община Опан – 54.21%

Община Гурково – 30.21%

Община Николаево – 33.19%

Общо за областта – 26.28% – 77 749 души

Национален референдум

Община Стара Загора –  19.77%

Община Казанлък –  15.61%

Община Чирпан –  19.17%

Община Раднево –  38.95%

Община Братя Даскалови – 17.21%

Община Гълъбово –  7.60%

Община Павел баня – 14.82%

Община Мъглиж – 8.19%

Община Опан – 31.52%

Община Гурково – 19.86%

Община Николаево –16.06  %

 

Общо за областта – 18.84% – 57 125 души

 

 

Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 13 ч.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>