Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 17 ч.

 

Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 17 ч.

 

Местни избори

 

Община Стара Загора – 39.55%

Община Казанлък – 40.09%

Община Чирпан – 47.47 %

Община Раднево –  51.20%

Община Братя Даскалови –  55.10%

Община Гълъбово – 46.28%

Община Павел баня – 56.10%

Община Мъглиж – 47.56%

Община Опан – 70.83%

Община Гурково – 47.81%

Община Николаево – 55.28%

 

Общо за областта – 43% – 127 653 души

 

 

Национален референдум

 

Община Стара Загора –  34.30%

Община Казанлък – 30.72 %

Община Чирпан –  31.95%

Община Раднево –  44.72%

Община Братя Даскалови – 29.98%

Община Гълъбово –  25.36%

Община Павел баня – 27.92%

Община Мъглиж – 27.54%

Община Опан – 41.10%

Община Гурково – 29.64%

Община Николаево – 25.62%

 

Общо за областта – 33% – 100 280 души

 

 

Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 17 ч.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>