Как да се оказва спешна помощ сред ромското население

Как да се оказва спешна помощ сред ромското население. Това бе обсъдено на среща на РЗИ-Стара Загора в партньорство със СНЦ „Свят без граници” с работещите във филиалите за спешна медицинска помощ, спешните приемни отделения и здравните медиатори към общините на територията на областта. Целта е да се обсъдят проблемите на оказващите спешна помощ медицински специалисти  при работа с ромските общности.

По време на дискусията се постави акцент върху трудностите и предизвикателствата, характеризиращи спецификата на дейността и бъдещата конкретна работа с превантивен характер, отнасяща се до взаимоотношенията лекар-пациент при спешни състояния в ромската общност.

До края на месец октомври предстои обучение на медицинските специалисти от спешните центрове и спешните приемни отделения на територията на областта за работа в ромската общност, организирано от РЗИ-Стара Загора и СНЦ „Свят без граници”.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>