Готвят промени в Семейния кодекс

До края на годината трябва да бъдат приети новите текстове в Семейния кодекс, с които да отпадне тайната на осиновяването. Някои от предложенията за промени в кодекса обаче будят тревоги сред осиновените. Една от тях е свързана с въвеждане на 6-месечен срок, в който основеният трябва да се среща със специалисти преди да получи достъп до информация за родителите си. Вижте още по темата.

Над 20 години от живота на Николина отиват в търсене на биологичните й родители. Днес жената познава своята майка и иска да помогне на много като нея, които издирват семейството си.
Николина е обезпокоена от някои от предложенията за промени в Семейния кодекс. Част от тях идват от различни групи и организации. Едно от предложенията е на Българската асоциация на осиновени и осиновители и е за това да се въведе 6-месечен срок на консултиране на страните преди даването на достъп до информация за биологичните корени на осиновения. Опасенията са, че ако бъде въведен такъв срок, това няма толкова да цели да се подпомогне осиновеният, а ще създаде предпоставки за корупция и осигуряване на финансиране на определени органицаии.
Друго тревожно предложение, което вече е известно в публичното пространство, е това за декларация на биологичната майка, в която тя може да реши дали осиновеният да я потърси или не.
Хората, които търсят истината за родителите си, настояват да отпадне тайната на осиновяването и прословутия член 105 от Семейния кодекс, който ги възпрепятсва да научат за корените си.
Промените в Семейния кодекс трябва да бъдат приети до края на годината, заради което е създадена работна група към Министерството на правосъдието, включващ представители на различни организации.
Напоследък се засилва ролята на Фейсбук, много деца търсят родителите си чрез социалната мрежа, по-малко са случаите, в които родители издирват изоставените си деца по този начин.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>