4000 са регистрираните безработни в Община Стара Загора

Безработицата в страната през август продължи да намалява. Равнището на безработица за предходния месец е  9,3%. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо – община Николаево (66,9%). Регистрираните Безработни  в Община Стара Загора са близо 4000.

Най-висока е безработицата сред жените без квалификация. Запазва се тенденцията  за намаляне на младежката безработица.

Намаляват и новорегистрираните безработни, отчитат от Бюрото по труда. Най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги, следвани от индустрия и търговия. През август са обявени 455 работни места.  68,6 на сто от обявените работни места са за безработни без квалификация. Това се дължи на факта, че 80% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане.

Броят на безработните, заети в общополезни дейности по програми за заетост от началото на годината е 439. За работни заплати и осигуровки са изплатени 723 054 лева. През месец август по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работят 139 безработни.

Реализира се и програмата «Старт на кариерата»,която дава възможности за придобиване на трудов стаж от младежи, завършили професионално или висше образование.

 

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>