Започва реконструкцията на канализационната и водопроводна мрежа в Самара 3

Първа копка по проект  за реконструкция  и разширение  на канализационната и водопроводна мрежа на квартал Самара 3 бе направена днес. Ще бъдат изпълнени общо над 6 км. канализационна мрежа и 2,4 км. водопровод на обща стойност близо 5 млн.лв. На втори етап се предвижда благоустрояване на засегнатите улици, асфалтиране на цялата им ширина и изграждане на нови улични трасета. Това ще струва над 300 000 лв. на  бюджета на Община Стара Загора.

В първия етап ремонтът е по бул. „Хан Тервел” – от блок 7 до кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики” и улиците в северната и централната част на квартала. Вторият етап –обхваща северна граница на кв. “Самара 3”, по ул. „Христина Морфова” и улиците в югоизточната част на квартала. Кв. „Самара 3“ е с разделна канализационна мрежа. Отпадъчните битови води се отвеждат в битова канализационна мрежа, а отпадъчните дъждовни водни количества се отвеждат в дъждовна канализационна мрежа.

Общата дължина на предвидената за изграждане на I етап канализационна мрежа е 3,3 км. Стойността за изпълнение на I-ви етап е 2,8 млн. лв. с ДДС. На II-я етап ще бъде изградена канализация с обща дължина 2,8 км за 1, 9 млн. лв. с ДДС.

Също на два етапа, съобразени с изпълнението на етапите по канализационната мрежа, ще бъде изпълнен и нов водопровод в квартала. Освен водопроводните клонове, ще се изпълнят и сградни водопроводни отклонения, които захранват застроените имоти. Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за изграждане в I етап е 1,5 км на стойност е 570 000 лв., за II етап е 0,9 км. на стойност над 390 000 лв.

Реконструкцията на канализационната мрежа ще доведе до значително намаляване на вредните вещества, които се просмукват в почвата. Друг проблем, който ще бъде отстранен, е инфилтрацията в канализационната мрежа. Правилното отвеждане и третиране на отпадъчните води ще доведе до намаляване на замърсителния товар, който се зауства в р. Бедечка.

Резултат от реализацията на проекта е и намаляване загубите на питейна вода и подобряване на водоснабдителните услуги и на хигиенните и здравни условия.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>