Ще има ли борба за субсидии в образованието?

Държавата ще финансира частните училища. Парламентът прие на второ четене текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование, според които частните детски градини и училища може да получават държавна субсидия за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците. Мненията за и против отново за разделени.

За получаване на субсидията частните детски градини и училища ще трябва да заявят желание. Дали обаче дългото очакване от страна на частните училища държават да ги вземе под крилото си, ги радва след вчерашното решение на депутатите.

Един от казусите, които опорочават, според Русева, първоначалната идея е изискването,  частните детски градини и училища, които са включени в системата на държавното финансиране, да осигурят възможност 20% от приеманите в тях деца и ученици, в това число с изявени дарби или със специални образователни потребности, да се обучават без заплащане на дейностите, финансирани от държавата.

Според Лазарова, директор на СОУ Железник, идеята сама по-себе си е добра, ако обаче се спази принципът „парите следват ученика“ . Според нея отлив на ученици от държавните училища ще се отрази на качеството на образование в държавните училища, базата ще се влоши, ще намалеят приходите за ремонт и административни разходи.

Милен Михов от Патриотичния фронт заяви, че ако всички частни детски градини и училища решат да се възползват от държавната субсидия, ще са необходими 15-20 милиона лева. Снежана Дукова от ГЕРБ заяви, че необходимата сума е по-малка – около 13 милиона лева. Бойка Маринска от Реформаторския блок отбеляза, че промяната е модерно разбиране за осъществяване на правото на образование.

Спорове в пленарната зала предизвика и заглавието на законопроекта. От БСП настояваха вместо образование да се използва думата просвета. С приетите текстове остава правилото задължителното предучилищно образование да започва от 5-годишна възраст.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>