Отчет за извършената дейност през последната година, представиха от “Зелени Балкани”

Отчет за извършената дейност през последната година, представиха от “Зелени Балкани” Стара Загора. През изминалата година природозащитниците са се грижили за около 1200 птици, за дейностите в центъра са помагали над 10 работници, предимно студенти. Работим с всички институции, особено с РИОКОС Стара Загора, заяви Христина Клисурова – ветеринарен лекар в спасителения център. Най-много грижи са положени за птици. Техният брой възлиза на около 1200, а броят на бозайниците, преминали през центъра, е 147, допълни Клисурова.

През годината СНЦ “Зелени Балкани” е наело 14 сезонни работници, предимно студенти от Тракийски университет, които да подпомогнат дейността на организацията, се казва още в отчета, представен от организаторите.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>