Политика за бисквитки.

 1. Порталът zagoranews.bg може да използва бисквитки (идентификационни файлове), това означава информация, съхранявана на сървъра на портала и на крайното устройство на потребителя. Сървърът може да чете тази информация всеки път, когато потребителят се свърже с портала.
 2. Идентификационните файлове са компютърни данни (текстови файлове), които се съхраняват на абонаментното оборудване и са предназначени за използване от уебсайтове. Идентификационните файлове обикновено съдържат името на сайта, времето, когато се съхраняват на устройството на потребителя, и уникален номер.
 3. Издателят на уебсайта, който може да бъде използван в идентификационните файлове, е Телевизия ЗАГОРА със седалище в Стара Загора, България, наричана по-долу “Zagoranews”. Идентификационните файлове могат да се използват за:
 • адаптиране на предпочитанията за уеб съдържание на потребителя и услугите с цел оптимизиране на използването на уеб сайтове; По-специално, тези файлове ви позволяват да разпознавате техническите характеристики на устройството на потребителя и правилно да показвате уеб страници според техните индивидуални нужди;
 • получаване на статистически данни, които ще ви помогнат да разберете какви предимства получават потребителите от гледане на уеб страници; тя позволява да се подобри структурата и съдържанието на тези страници;
 • поддръжка на сесиите на потребителите (след влизане), за да не въвеждате отново данните за вход и парола на всяка страница от новата услуга на портала;
 • изпращане на рекламно съдържание до потребителите, като се вземат предвид техните интереси.
 1. Няколко вида файлове за идентификация се използват на портала Zagoranews, например:
 • „Основни“ бисквитки, което ви позволява да използвате услуги, например бисквитки за удостоверяване, използвани за услуги, които изискват удостоверяване чрез услуги. От гледна точка на посетителя на Портала, това означава: „Разрешени са само бисквитки, които може да са ми необходими за работа в портала, но те не проследяват моето поведение.“
 • „Performance“ бисквитки, за да анализираме как посетителите използват нашия уебсайт, както и да следят работата на уебсайта. Тези бисквитки не събират информация, която идентифицира нашите посетители, тя се събира анонимно.
 • „Функционалност“ Бисквитките позволяват да запомните избора на потребителски настройки и персонализиране на потребителския интерфейс, например, по отношение на език или регион, размер на шрифта на потребителя, страница и т.н.…;
 • „Поведенческа реклама“ Бисквитките ви позволяват да изпращате повече рекламно съдържание на потребителите в съответствие с техните интереси.

5. Zagoranews използва Google Analytics, която използва идентификационните файлове на потребителите на портала Zagoranews, за да отчита броя на посетителите и техните предпочитания като потребители. Тя позволява на Zagoranews да направи съдържанието на портала по-подходящо и интересно, за да отговори на интересите и предпочитанията на потребителите. Информацията от идентификационните файлове се съхранява в Google и тази информация по-късно се използва от Zagoranews за оценка на използването на портала и създаване на отчети за работата на уебсайта.

6. В много случаи софтуерът, използван за сърфиране в уеб страници (браузър), ви позволява да съхранявате бисквитките на крайното оборудване на потребителя по подразбиране. Потребителите на услугата могат да променят настройките за идентификационните файлове по всяко време. Тези параметри могат да бъдат променени, за да се блокира автоматичната обработка на бисквитките в уеб браузър или да се отчита за бисквитките всеки път, когато потребител поиска портални услуги. Повече информация за начините и методите за обработка на идентификационните файлове е налична в настройките на потребителския софтуер (уеб браузър).

7. Администрацията на портала посочва, че ограничението на потребителя за използването на „бисквитки“ може да повлияе на някои функционалности, налични на Портала за услуги.

8. Идентификационните файлове, публикувани от потребителя, могат да се използват и от рекламодатели и партньори на Портала.

9. В някои случаи, особено в условия, когато бисквитките не се поддържат, могат да се използват други подобни технологии, предназначени да взаимодействат с потребителя.

10. Администрацията на портала прави всичко възможно да защити портала Zagoranews и нашите потребители от неоторизирани опити за достъп, промяна, разкриване или унищожаване на съхранени данни. По-специално се предприемат следните мерки:

SSL криптирането се използва в нашите услуги активно,начините за събиране, съхраняване и обработка на данни, включително мерки за физическа сигурност, непрекъснато се подобряват, за да се противодейства на неправомерен достъп до нашите системи, практикува се ограничен достъп за служители, изпълнители и агенти; прилагат се строги договорни задължения, за нарушаването на които има сериозни санкции.

11. За повече информация относно „бисквитките“, посетете следните уебсайтове: ·

youronlinechoices.com

allaboutcookies.org

12. КАК ДА ОТКАЗАТЕ COOKIE. Повечето съвременни браузъри предоставят на потребителите възможност за управление на настройките за сигурност. По-специално, потребителят може да забрани запазването и използването на бисквитки, да конфигурира изключения за надеждни сайтове.Настройките за всеки браузър се съдържат в документацията.Отказ от бисквитки на трети страни, като Google Analytics, може да се направи на сайта на Google. Също така, ограничението за използването на „пиксели“, „уеб маяци“, например, социални мрежи, може да бъде направено в настройките за сигурност на социалните мрежи.В случай, че ограничите използването на бисквитки, нормалното функциониране на Порталните услуги може да бъде нарушено. Например, настройките може да не бъдат запазени, авторизацията може да бъде нарушена или може да не бъде извършена, съобщенията може да не се изпращат или софтуерните продукти може да не работят правилно.Zagoranews не носи никаква отговорност в случай на невъзможност за използване на услугите на Портала поради ограничаването на използването на технологията за бисквитки.