Znak TV Zagora gotov 1ТВ “Загора” е регионален политематичен телевизионен канал на територията на област Стара Загора. Разпространява се по кабелен път, с времетраене 24 часа. ТВ “Загора” е единствената регионална телевизия, чиито излъчващ комплекс е оборудван според изискванията за поддръжка на FULL HD резолюция, растер 1920/1080 точки; изходи: HD SDI. Излъчва във формат 16:9. Дружеството “Ес Ти Загора” ЕООД получи през м. март 2013 г. своя лиценз за разпространение на телевизионна 24-ова програма от СЕМ.

ТВ „Загора”  покрива зрителската аудитория на област Стара Загора, така че това е критерият, по който оценяваме новините – до каква степен ще се отразят те на хората в областта.  Ние сме в услуга на зрителите, за които излъчваме – да ги информираме обективно, точно и ясно и всъщност това е критерият.

Телевизията, като медия, трябва да се развива и да приема новото, но в същия момент трябва да останем професионалисти и да предлагаме баланс. Това е нашата работа, ние разбираме от обработка на факти, обективно поднасяне, компетентно, с контекст и хората очакват от нас да ги информираме по този начин и вече допълваме с това, което ни предлагат нашите зрители. Основното е професионалното поднасяне на новината, на събитието.